Форумът се организира за пета поредна година от държавния университет в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Форумът се организира за пета поредна година от държавния университет в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Форум за образованието събира учени и преподаватели за пети път в Бургас. Той ще се проведе на 24-ти и 25-ти юни в университет "Проф. д-р Асен Златаров". Научно-практическата конференция "Образование за бъдеще – приемственост и перспективи" се организира от Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Тя се осъществи с подкрепата на Община Бургас и Регионално управление на образованието в Бургас.

Форумът ще бъде открит от доц. д-р Красимира Димитрова – директор на Департамент КПРПС. Тя ще представи целите на конференцията, ще постави проблематиката, която ще се разисква по време на пленарните доклади и дискусиите по секции, и ще очертае перспективи за развитие на Департамента.

Пред участниците в Научно-практическата конференция ще бъдат представени пленарни доклади от учени в сферата на образованието.

Във втория ден от конференцията ще се проведат дискусии по секции, които са насочени към състоянието, проблемите, предизвикателствата и възможностите за обучение и възпитание при предучилищната подготовка и училищното обучение:

- Стратегии и техники за мотивиране на взаимодействието с родителите в детската градина.

- Създаване на позитивна образователна среда в начален етап.

- Стратегии и техники за мотивиране на учениците.

- Образованието днес – споделяне на добри педагогически практики.

Във форума ще вземат участие над 100 педагогически специалисти от различни нива на образователната система от цялата страна, както и преподаватели от университет "Проф. д-р Асен Златаров".

Галерия