Съветниците от БСП за България (на първите два реда) имат три председателски места в комисиите. Снимка Лина Главинова

Съветниците от БСП за България (на първите два реда) имат три председателски места в комисиите. Снимка Лина Главинова

Съветниците от ГЕРБ, които са най-голямата група от 24 души в ОбС - Бургас, даде мощна подкрепа на най-голямата опозиционна партия в местния парламент "БСП за България", която има 7 свои представители. И това си пролича при гласуване на предложения за зам.-председател от "БСП за България" - Чанко Мирчев и при определяна на състава на постоянните комисии. За Мирчев "за" гласуваха 47 съветници, половината от които от ГЕРБ, останалите са от СЕК, "Възраждане", СДС, НФСБ, ДПС. Сериозна подкрепа получиха съветниците на "БСП за България" и при определяне на състава на комисиите. Червените получиха председателското място в три комисии и зам.-председателското - в две комисии.

Водачът на групата на "БСП за България" Живко Господинов бе избран за председател на Комисия по обществен ред и сигурност. Той влезе и в състава на Комисията по транспорт и безопасност на движението и Комисията по морско дело и рибарство.

Чанко Мирчев стана председател на Комисията по социални дейности, ще бъде член и в Комисията по здравеопазване.

Йордан Георгиев бе избран за председател на Комисията по спорт, деца и младежки дейности. Той ще участва в работата и на Комисията по наука, иновации и оперативни програми, както и на временната Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и публично-частно партньорство.

Георги Спасов стана заместник-председател на Комисията по култура и читалищна дейност. Спасов бе избран за член и в Комисията по опазване на околната среда, земеделие и храни, Комисията по устройство на територията, както и във временната Комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Стоян Коларов бе избран за заместник-председател на Комисията по образование и вероизповедания. Той, също така, влезе в състава на Комисията по международно сътрудничество и връзки с гражданско общество, както и в този на временната Комисия по реклама.

Христо Панайотов ще членува в Комисията по бюджет и финанси, Комисията по общинска собственост, общински предприятия и дружества, Комисията по туризъм, а също така и във временната Комисия  по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

Общинският съветник Павел Маринов стана член на Комисията по правни въпроси, Комисията по икономика и инвестиционни политики и Комисията по установяване на конфликт на интереси. Маринов ще членува и във временната Комисия по чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.