2316 са туристите, посетили информационния центрър за 2017 година

2316 са туристите, посетили информационния центрър за 2017 година

Германци са първите за годината чуждестранни посетители на укритието за наблюдение на птици в природен резерват "Атанасовко езеро". Те пътуват с цел опознаване на влажните зони в България. Посетителите се насладиха на гледката към солниците и водоемите, в които се хранят различни видове птици.

Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовското езеро е място с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Всяка година то приютява ятата на белия ангъч, фиша, шилоопашата патица, зеленоглава патица, и къдроглавия пеликан. Срещат се още сива чапла, голяма бяла чапла, както и малък корморан. По бреговете притичват кривоклюн брегобегач, голям зеленоног водобегач, малък горски водобегач, бойник и други птици от семейство "Дъждосвирци". Сред многочислените ята на зимуващите големи белочели гъски редовно се наблюдават сиви и червногуши гъски. Зимата езерото се оглася от красивата песен на големия свирец. Имаме удоволствието и да се наслаждаваме на редките гости за страната ни – розови фламинги, които предпочетоха да презимуват край езерото.

Уникалното птиче богатство и красивата природа могат да превърнат бургаските влажни зони в интересни места за туризъм. Влажните зони са изключително богатство, което го има на много малко места в света и Бургас е един оазис на стотици видове птици, животни и растения.

2316 са туристите, посетили информационния центрър за 2017 г., за сравнение през същия период на 2016 г. са 2281 броя.