Споразумението ще бъде гласувано на 29-ти януари. Снимка Черноморие-бг

Споразумението ще бъде гласувано на 29-ти януари. Снимка Черноморие-бг

На 29-ти януари ще бъде гласувано споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство за излизането му от Съюза. Това ще стане факт 3 години, след като жителите на Великобритания гласуваха на референдум за излизане от ЕС. А на 31-ви януари Обединеното кралство напуска ЕС. Една от целите на споразумението е да бъдат защитени правата на гражданите на ЕС.

"Правата на гражданите са защитени на няколко нива. На първо място, на нивото на самото споразумение за оттегляне. Европейският парламент успя да включи всички права относно социални осигуровки и обезщетения в споразумението, както и правата на бъдещи деца и съдебния надзор от страна на Европейския съд. Второ, ние също гарантирахме правата на гражданите чрез Схемата за уседналост на граждани на ЕС, която Обединеното кралство въведе. Например: постигнахме съгласие, че гражданите вече няма да плащат такса за получаването на статут на постоянно пребиваващи, и че ще има нужда само от едно заявление на семейство и повече снизходителност спрямо документите за доказване на пребиваване.

На трето място, получихме уверения от властите на Обединеното кралство, че ще бъдат справедливо приложени както споразумението за оттегляне, така и Схемата за уседналост на граждани на ЕС - практическата част от защитата на правата на гражданите, така да се каже.

Все още има някои нерешени проблеми - като например необходимостта от физически документ и необходимостта от наистина независим орган за наблюдение, но Европейският парламент е решен да използва преговорите за бъдещите ни отношения като средство за по-нататъшно осигуряване на правата на гражданите от практична гледна точка", коментира Ги Ферхофстад - координатор на Европейския парламент за Брекзит.

Напускането на Съюза няма да бъде край на сътрудничеството между Обединеното кралство и ЕС.

"В идеалния случай би трябвало да постигнем повече от споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство. Не само "нулеви тарифи" и "нулеви квоти", но и "нулев дъмпинг"; това означава нашите европейски социални и екологични стандарти да бъдат напълно спазвани в бъдещите ни търговски отношения.

Ако успеем да постигнем това, се надяваме, че между ЕС и Обединеното кралство ще има достатъчно доверие, за да постигнем истинско споразумение за асоцииране, състоящо се не просто от икономически стълб, но и от сътрудничество по полицейски въпроси, отбрана, разузнаване и външни работи. Мисля, че трябва да бъдем амбициозни, тъй като в новия световен ред ЕС и Обединеното кралство наистина биха могли да си помагат взаимно", допълни още Ги Ферхофстад.

Според него, Европейският парламент ще участва в преговорите за бъдещите отношения чрез координационната група за Обединеното кралство, която от 1 февруари ще замени ръководната група на Парламента по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС.

"Но също така имаме нужда от парламентарен надзор върху съвместната комисия, състояща се от представители на правителството на Обединеното кралство и на Европейската комисия. Този съвместен комитет ще взема решения спрямо тълкуването на споразумението за оттегляне, включително относно правата на гражданите. Затова е жизненоважно Европейският парламент - заедно с Камарата на общините на Обединеното кралство - да получи демократичен контрол върху това какво и как решава тази съвместна комисия", каза още координатор на Европейския парламент за Брекзит.