Контактен на болен с корана вирус няма право да откаже да бъде изследван. Снимката е илюстративна

Контактен на болен с корана вирус няма право да откаже да бъде изследван. Снимката е илюстративна

Глоба от 50 до 500 лева може да отнесе всеки контактен на болен от корона вирус, ако откаже да бъде изследван. Това е записано в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, който бе приет преди седмица от Народното събрание. Извънредното положение влезе в сила на 13-ти март с решение на парламента и е в сила до 13-ти април.

Текстът в Закона относно финансовата санкция гласи следното:

5. Създава се чл. 215а:
„Чл. 215а. (1) Контактно лице по чл. 63, ал. 8, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.

В Закона е записано и какви действия се предприемат по отношение на лице, което откаже доброволно да се яви за изследване:

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол".