Д-р Христович /вляво/ направи презентация пред присъстващите на семинара. Снимки Лина Главинова

Д-р Христович /вляво/ направи презентация пред присъстващите на семинара. Снимки Лина Главинова

Гранд хотел и СПА "Приморец“ домакинства семинар на тема "Как да подготвим успешни проекти по основните отговорни и предстоящи за отваряне еврогрантове“. Днешната бизнес среща се организира със съдействието на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - Бургас“ Enterрrise Euroope netwok и Консултантска и обучителна фирма "Финсис“. За срещата дойдоха представители на частни и държавни фирми, на банки, на малки и средни предприятия от Югоизточна България. Дори лошото метеорологично време не попречи на присъстващите, дошли от Ямбол и Сливен, припомниха организаторите на семинара. На регистрираните участници във форума  бяха раздадени материали, включващи новия наръчник "Европари за проекти 2017-2020“ с автор д-р Никола Христович. Семинарът бе открит от Павлин Иванов, представител на КРИБ за Бургас. След това той даде думата на д-р Христович. Лекторът – гост направи презентация "Как да подготвим успешни проекти по основните отворени  и предстоящи за отваряне еврогрантове“. Днешният семинар бе разделен на две части. Първата - презентацията на д-р Никола Христович, а втората включваше дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове, отделно имаше индивидуални и групови консултации по еврогрантовете. Като представител на работодателите в нашата област КРИБ - Бургас поддържа становището, че бизнесът трябва да бъде запознат с Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода до 2020г.

Галерия