Общината е събрала такса за 246 231 нощувки

Дневният престой през м.г. е бил 3.03 дни, а през 2009 г. - 3.09 дни. През първите 6 месеца e  отчетен лек спад в престоя на туристите, който е бил компенсиран чрез организираните от Община Бургас през летните месеци разнообразни мероприятия. През пиковия месец август са били реализирани 47 937 нощувки.