Докладната записка на БСП е входирана в ОбС

Докладната записка на БСП е входирана в ОбС

И съветниците от БСП в местния парламент на Бургас излязоха с конкретни мерки в подкрепа на бизнеса, който е пряко засегнат от обявеното в страната извънредно положение във връзка с разпространението на корона вируса - COVID - 19. Групата на червените входира докладна записка, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия в края на март.

Мерките са следните:

1.1 В подкрепа на жителите на община Бургас:

- безплатна детска кухня в периода на действие на извънредното положение;

- безплатен домашен социален патронаж в периода на действие на извънредното положение;

- 6-месечен мораториум от приключването на извънредното положение върху лихвите за забава на плащанията по данък сгради, данък МПС и такса смет;

- намаляване на цената на годишния стикер за "Синя" и "Зелена" зона за срок от 12 месеца;

2. В подкрепа на стопанските субекти на територията на община Бургас:

- освобождаване от такса битови отпадъци за периода на действие на извънредното положение и 60 дни след отмяната му  т. 7.2.3 – при неработещи офиси и по т. 7.2.2 – при неработещи предприятия;

- пропорционално възстановяване на патентния данък за първото тримесечие за периода на действие на извънредното положение 14 март – 31 март;

- освобождаване от патентен данък за второто тримесечие на 2020;

3. Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас.

- за сметка на съкращаване на капиталовата програма да се закупи за болниците апаратура, тестове, консумативи.

4. Създаване на регионално анализаторско звено със следните задачи:

- постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи

- създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства. И в случай на необходимост за подпомагане на органите за спазване на мерките и общественият ред.

- разглеждане на различните сценарий при развитие на кризата и набелязване на мерки за тези случай. Мерки при постъпателно излизане от извънредното положение.