Конейнерите за разделно събиране ще бъдат разположени на територията на общината. Снимката е илюстративна

Конейнерите за разделно събиране ще бъдат разположени на територията на общината. Снимката е илюстративна

И жителите на Община Царево ще събират разделно отпадъци. През изминалата година в общината беше внедрена система за разделно събиране на отпадъците от хотели, заведения и други търговски обекти.  От това лято започва разделното събиране и на отпадъците, изхвърляни от жителите и гостите на общината.

За целта на територията на общината ще бъдат разположени специални контейнери за разделно събиране. През летните месеци количеството отпадък се увеличава значително – затова и боклукът трябва да се събира в отделни контейнери. Ненужните кутии, стъклени, метални и  пластмасови изделия и др. могат да замърсят сериозно природата, но ако бъдат преработени, оттях ще бъдат произведени нови продукти.