Щабът е сформиран със заповед на кмета на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

Щабът е сформиран със заповед на кмета на Общината. Снимка Архив Черноморие-бг

И в Поморие сформираха Общински кризисен щаб във връзка с корона вируса. Той е сформиран със заповед на кмета на община Поморие Иван Алексиев. Щабът ще организира и координира дейностите и мерките срещу разпространението на заболяването на територията на община Поморие. В състава на щаба са включени управителят на МБАЛ Поморие, заместник-кметовете и секретарят на Община Поморие, кметовете на град Ахелой и град Каблешково, директорът на ОП "Социално обслужване", представител на общопрактикуващите лекари на територията на общината.
По препоръка на националния кризисен щаб и съветите на лекарите, за да се избегне опасността от заболяването се отлагат всички планирани  културни и спортни мероприятия на територията на общината, в това число кина, театри, концертни зали, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито. Забранява се провеждането на масови мероприятия с участието на деца. Преустановяват се посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип. Остава засиленият филтър и дезинфекция в детските градини и ясли на територията на общината. 
Управителят на МБАЛ Поморие д-р Женя Караилиева съобщи, че в лечебното заведение при необходимост могат да бъдат разкрити допълнително легла. Тя уточни, че към момента в болницата няма пациенти със съмнения за заразяване с COVID-19.
Щабът ще заседава периодично и извънредно при възникване на конкретна необходимост за предприемане на допълнителни действия.