От страна на ИАРА договорът бе подписан от изпълнителният директор д-р Ваня Стаматова. Снимка КНСБ

От страна на ИАРА договорът бе подписан от изпълнителният директор д-р Ваня Стаматова. Снимка КНСБ

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани днес. Двата документа станаха факт след продължи повече от половин година активни преговори. Това е първият колективен договор в ИАРА. На 28 април миналата година в агенцията бе учредена синдикална огранизация на КНСБ, в която членуват над 50% от служителите ѝ в цялата страна.

В започналите на 1 юли 2022 г. преговори участваха председателят на Федерацията на независимите синдикати в земеделието Валентина Васильонова, областният координатор на конфедерацията в Бургас Мая Сариева и председателят на синдикалната организация в агенцията Анна Събева.

Колективният трудов договор бе подписан от доц. д-р Ваня Стаматова, изпълнителен директор на ИАРА, и синдикалната организация на ФНСЗ-КНСБ. Той е със срок на продължителност от една година.