Агенция, чието седалище е в Бургас, ще подкрепи инициативата за възраждане на Рибарски училища. Снимки ИАРА

Агенция, чието седалище е в Бургас, ще подкрепи инициативата за възраждане на Рибарски училища. Снимки ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури организира Рибарски училища за деца на възраст до 14 години. Решението за възобновяване на тези училища е по идея на Национално ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България" (НЛРС-СЛРБ).

"Приветстваме тази инициатива, тъй като възпитанието, насочено към опазване на околната среда в ранна детска и юношеска възраст е важен процес, в който се усвояват знания и се формират нагласи, ценности и чувство на отговорност към съхранението на природата и устойчивото ѝ развитие във всичките ѝ аспекти. ИАРА с радост ще допринесе за реализиране на обучителната програма и за изграждане на ползотворно партньорство", коментира изпълнителният директор на ИАРА Христо Панайотов, който прие поканата да стане част от Инициативния комитет за възраждане на Рибарски училища.

Участниците в тях ще се включат в теоретични и практически занимания, сред които произход и вътрешното устройство на различни видове риби, начини на риболов, етика и правила за безопасност при риболов и др.

За финал се предвижда да бъде проведено състезание по улов на риба, както и учредяване на детски риболовни дружинки.

Очакванията са в инициативата да се включат около 2000 деца, като стартът ще бъде даден на 1-ви юни - Денят на детето.