Предложенията за именуването на улиците са дали от Архива и музей, както и жители на Общината. Снимка Община Бургас

Предложенията за именуването на улиците са дали от Архива и музей, както и жители на Общината. Снимка Община Бургас

Ивенуват 100 улици в община Бургас. Предложенията варират от свети Пимен Зографски до Русалка. 48 от улиците, които ще бъдат именувани са в квартал "Крайморие". Останалите са в зона "Г" и "Д" на комплекс "Меден рудник", Северна промишлена зона, кварталите - "Горно Езерово" и "Долно Езерово", "Победа", "Пети километър" и село Маринка.

Причините за именуването на улиците са влезли в сила подробни устройствени планове и създаване на нови лични и фирмени административни адреси.

За избора на подходящи имена на новите улици Община Бургас се обърна към Държавен архив - Бургас и Регионален исторически музей - Бургас, които да дадат обосновани предложения. По този начин те няма да повторят имената на вече съществуващи в града улици.

Сред предложенията има имена на видни бургазлии, обществено значими личности, светци, покровители на града и региона като Георги Дипчев - син на Райна Княгиня, основател на Механотехникума и първи негов директор, братя Велчеви - създатели на първата моливна фабрика в България и на Балканите "Девеко", Петър Калканджиев - първия аптекар в Бургас, св. Пимен Зографски и други.

Има и редица предложения от жителите на града, свързани с преминаващия над Бургас път на птиците, флората и фауната на бургаските езера и Черно море - "Виа Понтика", "Пясъчна коса", "Мистрал", "Делфин", "Русалка", "Морски орел" и други.

Според Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас всички предложени имена на улици в различните части на града ще бъдат подложени първо на обществено обсъждане, а след това за гласуване от Общински съвет - Бургас.