Иван Сухиванов събира поетичните си търсения в нова стихосбирка

Иван Сухиванов събира поетичните си търсения в нова стихосбирка

Поетът Иван Сухиванов ще издаде поредната си стихосбирка със средства от Община Бургас. Тя е озаглавена "Хендрикс" и ще получи 1 600 лева от бюджета, за да види бял свят. Ръкописът е един от 11-те одобрени от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност в ОбС - Бургас в конкурса за финансиране на книги със средства от бюджета на Общината.

Това е поредната поетична книга, която Сухиванов издава. Освен като автор, той се изявява и като редактор на друга поетична книга - на журналистката Наталия Недялкова. Нейната книга е озаглавена "Онзи зад вратата". Тя също спечели финансиране от Община Бургас. Нейният ръкопис ще получи 1 250 лева, за да бъде издаден. Сред имената на бургаски автори, които кандидатстват и печелят поредно финансиране за своите поетични книги е и журналистката Елка Василева, както и Светла Гунчева, Георги Георгиев и други.