Ивелина Василева е категорична, че обсъжданите промени са важни. Снимка Лина Главинова

Ивелина Василева е категорична, че обсъжданите промени са важни. Снимка Лина Главинова

Глобите, които се налагат на заводите, които замърсяват въздуха да остават в съответната община, където се намират, а не да влизат в държавния бюджет. Това предвиждат промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. "Това предложение, което направихме с колеги от ГЕРБ, беше подкрепено при разглеждането на промените на второ четене в парламентарната екокомисия. По-ясно се определят отговорностите на институциите за чистотата на въздуха. Битовото отопление с твърди горива е основна причина за наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Затова се въвеждат норми за качество за ограничаване съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите. Контролът при продажбата, опаковането и етикетирането на такива горива ще бъде осъществяван от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)", каза депутатът от ГЕРБ - Бургас Ивелина Василева - председател на Парламентарната комисия по околна среда и водите. Следващата седмица предстои промените да бъдат разгледани на второ четене в зала. 

Тя поясни, че важен момент е разграничаване на отговорностите на всички държавни органи и органи на местното самоуправление по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух.

"Конкретизират се отговорностите на кмета и Общинския съвет при разработването на програмите за КАВ, оперативните планове за действие, предприемане на мерки за създаване на зони с ниски емисии, управление на трафика и ограничаване на употребата на битово гориво, както и управление на общинската инфраструктура и дейности. Разписани са отговорностите на МОСВ по отношение на промишлените източници и трансграничните замърсявания и органите на МВР и Министерство на транспорта, информационните технологии, които при явно нарушаване на качеството на въздуха могат да спират от движение моторни превозни средства. Така се елиминира противоречието кмет да е отговорен за осигуряване чистотата на въздуха, а същевременно друг орган да контролира определени източници на емисии, които допринасят за влошаване качеството на въздуха", допълни народният представител.

Бургаският депутат коментира, че няма да се глобяват кметовете в случаи на трансгранично или промишлено замърсяване. Този текст е вече прецизиран, като санкции на кмета на съответната община се налагат, когато е налице действие или бездействие от негова страна, в рамките на правомощията му.

Ивелина Василева е категорична, че обсъжданите промени са важни и засягат актуалните в момента дебати за чистотата на въздуха.