Цената на 1 чадър ще бъде 10 лева с ДДС. Снимка Опознай.bg

Цената на 1 чадър ще бъде 10 лева с ДДС. Снимка Опознай.bg

Определен е концесионер на морски плаж "Иканталъка 2" в община Каварна. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава министъра на туризма Николина Ангелкова да сключи договор за концесия с "Лайтхаус Бийч" ЕООД, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Министерския съвет за определяне на концесионер на морския плаж.

Концесионерът се задължава да предоставя за целия срок на договора за концесия от 20 г. 1 брой чадър на цена в размер до 10 лева с ДДС и 1 брой шезлонг на цена в размер до 10 лева с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 1,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 7 302,64 лева без ДДС.

Предвидените инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж за срока на концесията в размер на 380 114 лева с ДДС.