Вторият етаж от къщата не е обитаем от години. Снимки Лина Главинова

Вторият етаж от къщата не е обитаем от години. Снимки Лина Главинова

От Община Бургас издирват наследници на къща на пешеходната улица "Алеко Богориди", които са с неизвестен адрес в чужбина. "Такъв прецедент не сме имали досега. Затова сме публикували съобщение на сайта на Общината", каза пред "Черноморие" инж. Анелия Георгиева - главен експерт "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация" към дирекция "Устройство на територията" в Общината.

Къщата е една от тези, които са паметници на културата и за които Общината има изготвен идеен проект за обновяване на фасадата.

С решение на Общинския съвет, взето на сесията на 26 юни 2018 година, се задължават собствениците на имоти, паметници на културата, които се намират на улица "Алеко Богориди" да ги ремонтират. Докладната записка бе входирана от кмета на Община Бургас Димитър Николов и бе подкрепена с мнозинство от съветниците. Става въпрос за 20 къщи, които се намират на улицата. Комисии от Община Бургас са направили няколко обследвания на сградите и са направили предписания за ремонта.

Чрез общинско предприятие "Общински имоти" са изготвени проекти за изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности по уличните фасади на сгради, попадащи в ансамбъл на градска недвижима културна ценност улица "Алеко Богориди". Проектите са изработени за сметка на Общината и са съгласувани с Министерството на културата.

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителните дейности, същите да се извършат от ОП "Общински имоти" по утвърдени единични цени и показатели по Справочник на цените в строителството - СЕК бр.1/2018г., като в тези случаи вложените средства да бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на реконструираните сгради и самостоятелни обекти в тях.

За изработването на проектите бяха предвидени 50 000 лева, а за ремонтните дейности - 140 000 лева.

Ако собствениците не извършат ремонтите, според указанията на администрацията и за своя сметка, това ще бъде направено от общинското предприятие. След това Общината ще си търси парите по съдебен ред, уточниха оттам.

Ремонтът на първата сграда на "Алеко Богориди" започна.

Обновяването ще става поетапно. Преди това собствениците трябва да получат идейния си проект от Общината. Проблем обаче има със наследниците на сградата на улица "Алеко Богориди" №8. "Става въпрос за петима наследници. Едните са със смесено гражданство, другите нямат българско. Двама от наследниците имат пълномощник, който ги представлява. Третата ще дойда да се запознае с проекта и издирваме другите", уточни инж. Анелия Георгиева.

Става въпрос за Исак Жак Гершон, Арие Семо и наследниците на Алберт Жак Гершон. От Община Бургас спазват законовите изисквания да публикуват съобщение чрез което да се свържат с тези хора. След като изтече 14 дневния срок, ако все още те не са открити, ще се търсят други начини за връзка с тях. В противен случай не може да започне ремонт без всички собственици да са наясно с това.

По времето на социални в тази къща се е помещавал Кукления театър, а на първия етаж имаше сладкарница с две зали - за пушачи и за непушачи. По време на демокрацията там имаше и бинго зала. Вторият етаж сега е необитаем, а на първия има търговски обекти, които са отдадени под наем.

Галерия