Пътната рампа е от булевард Атанас Москов към Хемус. Снимки Община Варна

Пътната рампа е от булевард Атанас Москов към Хемус. Снимки Община Варна

Започна изграждането на пътна автомобилна рампа към автомагистрала "Хемус" - качване от булевард "Атанас Москов". Съоръжението с обща дължина около 200 метра и се явява огледален образ на вече изградената южна рампа за слизане от магистрала "Хемус" на булевард "Атанас Москов", като изграждащата се северна рампа ще позволява слизане и качване на магистралата, съобщават от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна.

Предвид теренните условия съоръжението е проектирано в изкоп, което налага изграждане на укрепителни стени по северната й страна и оформяне на откоси от страна на магистралата. Габаритът на платното е 7 метра, с тротоари двустранно по 1,50 м. Поради очакваното натоварване конструкцията на настилката е оразмерена за тежко движение. По магистралата е предвидена подмяна на съществуващите ограничителни системи с нови, осигуряващи необходимото ниво на пътна безопасност. Рампата дава още една възможна алтернатива за изход от града по оста център - магистрала "Хемус" като логично продължение на проекта за пробив на булевард "Сливница", изпълнен в предходната година.

Галерия