Залите на университета са дезинфекцирани.. Снимка Архив

Залите на университета са дезинфекцирани.. Снимка Архив

Кадидат-студентските изпити в университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас ще бъдат проведени при повишени мерки за дезинфекция и безопасност, уведомяват от академичното ръководство на висшето училище. Ще бъдат спазени всички изисквания, разписани в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.  

Преди старта на изпитите ще бъдат дезинфекцирани всички повърхности, до които ще имат достъп кандидат-студентите. Всички учебни помещения  в корпусите на университета са дезинфекцирани вече с препарат последно поколение с доказана ефективност срещу различни бактерии, гъбички и вируси, особено срещу вирусите на грипните щамове, както и срещу коронавируси.

На всички входове на сградата, в която ще се провеждат изпитите, ще бъдат поставени дезинфектанти и тяхното ползване преди влизане ще бъде задължително, за да се гарантира по-голяма безопасност. Всички влизащи ще бъдат проверявани с електронен термометър за повишена температура. Ръководството на университета е предвидило и специална зала за изолация при предположение за болни кандидати.

Влизането в сградата в дните на изпитите ще започва в 8.15 часа.

Продължителността на всички изпити се намалява от 4 часа на 2 часа и 30 минути като обемът и съдържанието на изпитния вариант ще бъде съобразен и адекватен на намаленото време за работа.

До 14 юли е удължен срокът за приемане на документи за кандидатстване за специалност "Медицина".

Датите за провеждане на изпити в университет "Проф. д-р Асен Златаров" са, както следва:

  • Математика – 11.07.2020 г.
  • Биология (за специалностите: Биотехнологии, Хранителни биотехнологии, Екология и екологичен мениджмънт, Екология и опазване на околната среда) – 11.07.2020 г.
  • Български език – 12.07.2020 г.
  • Химия – 12.07.2020 г.
  • Тест за Колеж по туризъм- 12.07.2020 г.
  • Биология (за специалностите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж) – 13.07.2020 г.
  • Тест за Технически колеж – 18.07.2020 г.
  • Биология (за специалност Медицина) - 19.07.2020 г.
  • Химия (за специалност Медицина) – 26 .07.2020 г.