Тралиращите устройства са иззети. Снимка ИАРА

Тралиращите устройства са иззети. Снимка ИАРА

Иззеха незаконни средства за тралиране в района на Дяволска река. Инспектори от сектор "РК - Бургас" към Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" намериха две дънни тралиращи средства тип "драга" и поставени в работно положение три броя винтера за улов на раци по време на обхода на водоемите на територията на община Приморско. Уредите са иззети съгласно чл. 90, ал.3 от ЗРА (Закон за рибарството и аквакултурите).