Срещата бе инициирана от съветника Константин Бачийски (вторият отляво надясно). Снимки СЕК

Срещата бе инициирана от съветника Константин Бачийски (вторият отляво надясно). Снимки СЕК

Жителите на бургаския квартал "Долно Езерово" започнаха подписка с искане до кмета на община Бургас Димитър Николов за по-чист въздух. До нея се стигна след среща, която се проведе в квартала по инициатива на зам.-председателят на СЕК и общински съветник Константин Бачийски. По време на поредната си среща с хората от квартала общинският съветник отново обсъди с тях най-наболелите им проблеми. Първо място в списъка им с оплаквания продължава да бъде това за качеството на въздуха, който хората от квартала, а и всички бургазлии дишат. В нея участваха и общинският съветникът от ПП "СЕК" Кирил Начев, както и кандидатите от листата за съветници - Бисер Русимов и Петър Димитров, които участваха в предизборната кампания на местния вот.

В разговора Константин Бачийски запозна местните жители с регламентираните от закона възможности да се намери работещо решение на проблема.

Съветникът се позова на текст от Закона за чистотата на атмосферния въздух и по точно на това, че: "За отделни райони, в зависимост от характера на източниците на емисии и характерния здравен риск, общинските органи може да определя допълнителни показатели извън тези по задължителните ал. 1“. Бачийски посочи и това, че: "общинските органи могат да предлагат за утвърждаване по-строги норми от утвърдените по ал. 1 в определени селища, общини или райони в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над тях".

На срещата стана ясно, че до момента никой не е запознал хората от Долно Езерово с важния факт, че: "Нормите по ал. 5 се определят въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение на Общинския съвет".

Подипската, която в Долно Езерово започнаха има за цел да подтикне кмета на община Бургас Димитър Николов да използва в пълна степен правата и възможностите си регламентирани в рамките на Закона за атмосферния въздух.

Хората от Долно Езерово и Константин Бачийски се обединиха около целта да предизвикат стартиране на процедура за задължително измерване на допълнителни химически съединения извън определените от националното законодателство, както и в Бургас да бъдат въведени нови, по-рестриктивни норми за химическите съединения, измервани в момента.

Съгласно закона процедурата може да бъде започната от кмета след одобрение от Общинския съвет.

Константин Бачийски ще настоява в квартала да бъде позиционирана нова станция, която да измерва и анализира постоянно и в реално време състоянието на въздуха с новоприетите допълнителни показатели. В началото на 2019 год. с решение на Общинския съвет  бяха заделени средства за измерване на тези параметри от независима международна лаборатория,  но така и не беше избран изпълнител. Алтернативата е, ако до края на годината не се избере изпълнител, тези средства да се заделят от общината директно за закупуване на собствени станции, които да покрият изискванията.

Още повече, че законът ясно регламентира тази възможност съгласно:"Чл. 20. (2) Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия".

Галерия