Живко Табаков е входирал докладната си записка в местния парламент. Снимка Лина Главинова

Живко Табаков е входирал докладната си записка в местния парламент. Снимка Лина Главинова

Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Това предлага в своя докладна записка независимият общински съветник в местния парламент в Бургас - Живко Табаков.

"През последната една година действащата Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас стана обект на множество критики от страна на дребния и средния бизнес в града. На няколко пъти се правиха опити за промени в текстовете - една част от тях бяха приети, други отхвърлени, но така и не се стигна до създаването на пълен и безпристрастен документ, съобразен и удовлетворяващ нуждите на бизнеса, на обикновения гражданин, решил да развива търговия", пише в докладната записка на Живко Табаков.

При последното разглеждане на промени по Наредбата, внесени от Табаков през април и засягащи най-вече улесняване на процедурата по кандидатстване за обекти по чл. 56, разграничаване между "сезонни" (за продажба на стоки и услуги със сезонен характер) и "срочни" (маси, декоративни елементи, чадъри и слънцезащитни устройства за обслужване на питейни заведения и заведения за хранене и развлечение) обекти, както и по-ефективна работа на Комисията, сред общинските съветници надделя мнението, че е нужно цялостно пренаписване на същата, тъй като коригирането на отделни членове и алинеи не е само неработещ вариант, но и до голяма степен вреден за бизнес климата в Бургас.

"Считам за нужно и спешно изготвянето на нова Наредба с активното участие на представителите на дребния и средния бизнес в Бургас, каквото желание те нееднократно са заявявали. Коректно е да се отбележи, че на няколко пъти се правиха опити за сближаване на позициите на страните по казуса, но без реален краен резултат", пише още в докладната записка.

Според предложението на Живко Табаков, в Комисията трябва да влязат 13 души, от които 7 общински съветници (1-ГЕРБ, 1-БСП, 1-НФСБ и СЕК, 1-РБ, 1-АБВ, 1-ДПС, 1-ДБГ), 2 представители на НПО-та и 4 представители на общинска администрация с необходимата квалификация и компетенция, определени със заповед на кмета на община Бургас. След като бъде гласувана числеността на Комисията, трябва да се определи и срока за изработване на нормативната уредба, но не по-късно от 2 месеца от влизане в сила на настоящото решение. В седемдневен срок след приключване срока на работа, комисията следва да представи пред Общински съвет – Бургас отчет за дейността си.

Докладната записка ще бъде разгледана на комисиите и след това гласувана на заседанието на ОбС в края на август.