Позицията на двете колегии относно ремонта на булевард Демокрация е изпратена до кмета на Община Бургас Димитър Николов. Снимка Община Бургас

Позицията на двете колегии относно ремонта на булевард Демокрация е изпратена до кмета на Община Бургас Димитър Николов. Снимка Община Бургас

Бургаската Регионална колегия на Камарата на архитектите в България заедно с колегите си от Регионалната Камара на инженерите в инвестиционното проектиране излязоха с позиция по проекта с основната рекострукция на булевард "Демокрация" в Бургас. Те са я изпратили до кмета на Общината Димитър Николов, Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението в ОбС - Бургас, до Областната комисия за безопасност на движението по пътищата, до Института по пътна безопасност, до РДНСК, до сектор "Пътна полиция" на Областна дирекция на МВР в Бургас.

"Ръководствата на Регионалните колегии на КАБ и КИИП в Бургас с притеснение наблюдават непоследователната и на моменти хаотична политика на Община Бургас по отношение развитието на транспортната система на града. Повод за нашето конкретно безпокойство са приложените решения в реконструкцията на булевард "Демокрация", които повишават риска от пътно-транспортни произшествия и водят до дехуманизация на градската среда, с което рушат доверието на гражданите в експертния потенциал на специалистите, занимаващи се с тази нелека материя. След две официално заведени критични становища с номера 04.06.66.1740/29.05.2017 г. и 04.06.66/1739/17.05.2017 г., подкрепени с изказани мнения на наши експерти на проведеното Обществено обсъждане на проекта на 14.11.2019 г. в културен център "Морско казино", ние не разбираме пренебрежението на Община Бургас към основни правила за организация на градската среда, заложени в нормативните документи, с цел гаранция за ефективно, безопасно и хуманно планиране на транспортните потоци. В това отношение без отговор остават следните констатирани от нас проблеми в реализацията на реконструкцията на бул. "Демокрация", се казва в позицията на двете колегии.

"Най-лесното и безобидно е да бъдат изтрити линиите, с които са очертани местата за платено паркиране на булеварда, за да се разширят лентите на платното. Защото в момента те са разграфени в екзистенц минимума", коментира пред "Черноморие" архитект Събин Попов - председател на Съвета на КАБ - Бургас.

В позицията се казва още:

- Защо се допусна паркиране по дължина на булеварда? Съгласно ОУП на гр. Бургас булевард "Демокрация", както и булевардите "Сан Стефано", "Княгиня Мария Луиза", "Иван Вазов" и улица "Булаир" са предопределени транспортно да обслужат центъра на гр. Бургас. В това им качество те са класифицирани и следва да отговарят като технически параметри на районни артерии клас IIIБ (по старата Наредба № 2 за комуникационно-транспортните системи) и като клас III по действащата Наредба РД-02-20-2. Действащата наредба забранява паркиране по улици клас III в големите и много големите градове (Приложение 2 към чл. 18). Град Бургас все още се класифицира като много голям град. Паркирането в града безспорно е силно затруднено, но „осакатяването“ на основните транспортни артерии не спомага за разрешаването на този проблем, а само настройва гражданите едни срещу други.

- Защо се допусна организиране на места за паркиране на лица в неравностойно положение с ширина 2 м. и дължина от 6,7 м., при нормативно изискване от 2,5 / 8 м., съгласно Приложение 24 на Наредба 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка?

- Защо се допусна организиране на места за паркиране между пътните ленти за движение и обособената лента за "бързи" автобуси с всички произтичащи от това затруднения за всички участници в движението?

- Защо се допусна замяната на озеленените разделителни ивици с метални огради? Отчетена ли е символиката в това проектно решение по отношение ползвателите на средата? Задължение на експертите е да планират хуманна, приветлива и екологична градска среда ако искат да възпитат отговорни и съпричастни граждани.

- Защо при реализацията на тази сложна реконструкция велосипедното движение отново остана като пренебрегнат сегмент в транспортното планиране на града? Велосипедните алеи са проведени хаотично и все още на много места в конфликт с пешеходното движение.Защо при реализацията на тази сложна реконструкция велосипедното движение отново остана като пренебрегнат сегмент в транспортното планиране на града? Велосипедните алеи са проведени хаотично и все още на много места в конфликт с пешеходното движение.

- Защо се планира обособяване на ленти за "бързи" автобусни линии в част от булеварда, когато в друга част (кръстовището на булевард "Демокрация" и булевард "Алеко Богориди") не се реализираха предвидените мерки за безконфликтно разделяне на пешеходния от транспортния поток? Планираните "бързи" автобусни линии по булевард "Демокрация" допълнително ще усилят конфликта и натоварването на посоченото кръстовище.

- Продължаваме да констатираме места с не достатъчно ясно и недвусмислено маркиране на сегрегирани и споделени за движение "бус" ленти по улиците на града. Дори при изцяло нова организация и положена маркировка, в случая на бул. "Демокрация", се наблюдават нееднозначно приложени решения в престрояванията и пресичанията на "бус" лентите в кръстовището с булевард "Сан Стефано" и улица "Константин Величков".

Позицията е подписана от Членове на Съвета на КИИП – Бургас и от Членове на Съвета на КАБ – Бургас.