Изложбата ще бъде открита на 8-ми ноември в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас. Снимката е илюстративна

Изложбата ще бъде открита на 8-ми ноември в Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас. Снимката е илюстративна

Катедра "Текстил - изкуство и дизайн" ще отбележи 125 години от създаването на Национална художествена академия с изложба в Центъра за съвременно изкуство и библиотека – Бургас на 8-ти ноември, понеделник, в изложбената зала на ет.4.

Вернисажът е от 17.00 до 19.00 часа. Експозицията ще покаже творби на преподаватели от катедрата и експериментални студентски разработки от областта на текстилното изкуство и текстилния дизайн, отличаващи се със своето новаторство и индивидуалност.

Изложбата ще представи пред бургаската публика част от многообразните възможности на текстилното изкуство и обучението в специалност "Текстил - изкуство и дизайн".

Събитието се реализира с партньорството на Община Бургас.

През 2020 година специалността отбелязва 60 години от създаването си и 122 години от началото на преподаване на текстил в школи за изучаване на проектиране и текстилни техники непосредствено след откриването на Националната художествена академия като Държавно рисувално училище през 1896 година (1898 – 2020).

Тази изложба е част от предвидените събития, свързани с честването на юбилея на специалността.

Честванията на годишнината започнаха с провеждането на Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила, който се проведе в края на 2020 г.Лектори на Симпозиума за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила бяха известни, утвърдени имена от Великобритания, Швейцария, Франция, Полша, Китай и България. Сред тях имаше университетски преподаватели, изкуствоведи, директори на фондации, главни уредници на музеи, изкуствоведи, куратори и други.

Симпозиумът допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалните тенденции в сферата на текстила по света.

В програмата на честванията катедра "Текстил - изкуство и дизайн" планира още три събития, които ще се проведат през месеците ноември и декември 2021 г. и януари 2022 г.:

- 9 - 23 декември 2021 г. – изложба "Изящното в текстилното изкуство" на студенти от специалността, която ще покаже позицията, търсенията и постиженията на студентите и екипа на специалността през последните десет години, с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева;

- 21 декември 2021 г. до 21 януари 2022 г. – Изложба "Преподавателите" от първоначалното изучаване на текстилната традиция и техники при основаването на ДРУ (сега НХА) през 1896 и обособяването ѝ в отделна катедра през учебната 1959/1960 до наши дни. Изложбата ще представи натрупания опит, високия професионализъм и творчество на преподавателите по текстил през годините, за да се запази имиджа на най-старото у нас висше учебно заведение по изкуствата, граден повече от столетие от едни от най-отдадените на идеята и талантливи български художници – доц. д-р Вержиния Маркарова;

- Юбилеен каталог

Специалност "Текстил - изкуство и дизайн" се развива и утвърждава като една от най-прогресивните и търсени специалности в НХА. Преподаватели и студенти от специалността участват активно в художествения живот на страната и света и изграждат облика на съвременния български текстил. Двете главни опорни точки за създаване на специалността още от самото начало са богатата българска традиция в областта на текстила и социалният интерес и потребност на обществото от високохудожествени текстилни продукти.

Преподавателският екип в катедрата се състои от изявени художници с дългогодишна практика и международно признание.

Студентите, завършили специалност "Текстил - изкуство и дизайн", създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България.

Със съвременен учебен план, опирайки се на възгледите за широко отворена за новостите и идеите подготовка, обучението се стреми да обвърже в едно цяло проблемите на текстилното изкуство и текстилния дизайн.