Награда от името на кмета и на Община Бургас получи Веселин Василев (в средата) - директор дирекция Управление при кризи, обществен ред и сигурност. Снимки ОД на МВР

Награда от името на кмета и на Община Бургас получи Веселин Василев (в средата) - директор дирекция Управление при кризи, обществен ред и сигурност. Снимки ОД на МВР

Община Бургас е сред отличените в областния конкурс "Пожарникар на годината". Отлицията бяха връчени на церемония в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Конкурсът се провежда на два етапа – областен и национален, като основната му цел е популяризиране професията на пожарникаря и спасителя, представяне на ежедневната дейност и издигане престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението. От тази година е променен и регламента на основания през 1995 г. конкурс, като той се провежда в две категории – служители на ГДПБЗН и партньори на ГДПБЗН за представители на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани, доброволни формирования и/или техни членове.

Отличени са:

В категория "Служители", раздел "Пожарогасителна дейност"- за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, е отличен младши инспектор Георги Илиев старши пожарникар в група ПГСД към 01 РСПБЗН-Бургас при РДПБЗН-Бургас – служителя е отличен с почетна грамота.

В категория "Служители", раздел "Контролна дейност" - за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, е отличен инспектор Костадин Ламбов – инспектор V степен в група "ДПК и ПД" към 01 РСПБЗН-Бургас при РДПБЗН – Бургас– служителя е отличен с почетна грамота

В категория "Партньори в националния конкурс "Пожарникар на годината" за конкретен и съществен принос за повишаване на пожарната безопасност и защитата на населението с награда е отличен Димитър Николов - кмет на община Бургас и екипа на Общината.

Личната ангажираност на господин Николов в реализирането на проекти и инициативи предостави възможност за отлично партньорство със службите за пожарна безопасност и защита на населението, като реши проблеми, касаещи живота, здравето и безопасността на много хора и служители на ПБЗН в община Бургас и съседните на нея общини.

Господин Димитър Николов  е отличен с почетен плакет и грамота.

Отличията бяха връчени  от директора на РДПБЗН-Бургас комисар Васил Василев.

Галерия