Иван Жабов бе избран за трети мандат кмет на община Средец. Снимки Лина Главинова

Иван Жабов бе избран за трети мандат кмет на община Средец. Снимки Лина Главинова

Новоизбраният кмет на община Средец Иван Жабов, общинските съветници и кметовете на селата Драчево - Яни Петров, Дебелт - Ангел Николов, Орлинци - Йорданка Василева положиха клетва пред зам.-областния управител на област Бургас Владимир Крумов на тържествена сесия.

"Уважаеми г-н Крумов, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове! Днешният ден е специален и тържествен, не само за нас, но и за всички жители на Средец и общината! Днес ние положихме клетва и обещахме да работим за бъдещето на нашия град и на съставните селища.

Изборите приключиха. Резултатите от тях са ясни. Битката за кмет на община Средец бе доста оспорвана, но победата е безапалационна! Жителите на Средец и населените места изразиха с гласовете си своето желание кой да ги представлява и кой да ги управлява. Показаха, че осемгодишният изминат път е правилният с всички привлечени европейски средства, с привлечените от държавата целеви средства и правилното управление на общината", каза в обръщението си след като встъпи в длъжност Иван Жабов. Тоя спечели за трети път местните избори и ще управлява община Средец през следващите четири години.

В новия Общински съвет, който се състои от 17 съветници, първа политическа сила е ГЕРБ със 7 съветници, БСП има 4-ма, СДС - 3-ма, Земеделски съюз "Александър Стамболийски" - 2-ма, НФСБ - 1.

Съветниците на ГЕРБ са - Владислава Цанева, Динко Цъцъров, Красимира Георгиева, Мартин Джермов, Стоянка Кисьова, Тодор Стаматов, Яна Биюкова.

БСП ще бъде представлявана в местния парламент от Иван Кичев, Йона Чобанова, Даниел Чолаков и Янко Германов.

Съветниците от СДС са - Георги Вълчев, Димитър Янков, Лало Гюров.

ЗС "Александър Стамболийски" има двама представители - Ивелина Стоянова и Петьо Колеолов. НФСБ - Валери Ангелов.

Галерия