Лодката с мрежите в нея и хваната риба са конфискувани. Снимка ИАРА

Лодката с мрежите в нея и хваната риба са конфискувани. Снимка ИАРА

Конфискуваха 161 кг. риба, лодка с мрежи и такъми за риболов на бракониер при извършена рутинна проверка през тъмната част на денонощието с патрулна лодка на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" във водите на язовир "Мандра". Контролните органи от сектор "Рибарство и контрол" в Бургас установиха мъж с лодка, което се придвижва към брега на помпена станция "Лукойл". След извършена проверка на борда на лодката са установени 550 м мрежи с улов в тях на риба от вида сребриста каракуда и платика с общо тегло 161 кг.  На нарушителя е съставен акт за нарушаване разпоредбите на ЗРА (Закон за рибарство и аквакултурите). Уредите и средствата, послужили за извършване на деянието са иззети. Рибата е дарена на зоопарка за храна на рибоядните животни.