Местата в детските градини се увеличават от 14 757 за учебната 2020/2021 г. до 14 951 за 2021/2022 година. Снимка Архив

Местата в детските градини се увеличават от 14 757 за учебната 2020/2021 г. до 14 951 за 2021/2022 година. Снимка Архив

Местата в градините в Бургас са се увеличили със 194 за една година, това сочат данни на Националния статистически институт. През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 13 236 деца. През 2021 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 563 и 1 105 ученици. Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 учебна година е 6 985, а към 31-ви декември2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 46 лица.

Към 1-ви декември 2021 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година остава непроменен. В тях са записани 13 236 деца, от които 6 730, или 50.8% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.7%

Местата в детските градини се увеличават от 14 757 за учебната 2020/2021 г. до 14 951 за 2021/2022 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2021/2022 година е 79.0%, или 0.2 процентни пункта повече спрямо учебната 2020/2021 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 121 (120 за страната) през учебната година. В една група са записани средно 24 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 173, от които 1 108 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.2%, а броят на детските учители - с 1.0%.