Данъчната кампания в Средец вече започна, от Общината предоставят и услугата Изнесен офис. Снимка Архив Черноморие-бг

Данъчната кампания в Средец вече започна, от Общината предоставят и услугата Изнесен офис. Снимка Архив Черноморие-бг

Местните данъци в община Средец остават без промяна тази година. Кампанията по плащането им вече започна. За улеснение на жителите на общината и тази година ще бъде предоставяна услугата "Изнесен офис" в селата. Изнесеният офис ще бъде ситуиран само в сградата на съответното кметство. Събирането на задълженията от данъкоплатците се извършва от упълномощен служител на общината, с разписани ясни и точни правила.

Месечният график за предоставяне на услугата "Изнесен офис" е готов и е предоставен на кметове и кметски наместници.

Данъчната кампания по събиране на местните данъци и такси за 2021 г. започна официално на 15-ти януари. От 20-ти януари започва събирането на местни данъци и такси по селата.

През 2021 година няма да има промяна в размера на данъчните задължения за 2020 година.

До 1-ви март март данъкоплатците ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Съобщенията ще бъдат разпратени до всяко данъчно задължено лице с размера на данъка. Начините за плащане, банковите сметки и телефони също ще бъдат посочени в тях.

Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства може да се плати наведнъж или на две вноски - първата - до 30-ти юни и втората - до 31-ви октомври. На данъчнозадължените лица, които платят своите задължения в пълен размер до 30-ти април се прави 5 % отстъпка.

Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на местната администрация чрез КИН (Клиентски идентификационен номер). Услугата за издаване на КИН е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.

Данъчните задължения се плащат в брой или чрез ПОС терминал на каса "Местни данъци и такси" в сградата на общинската администрация. Работното време на касата е от 08.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.