Форумът ще се проведе от 24-и юни до 1-и юли в град Китен

Форумът ще се проведе от 24-и юни до 1-и юли в град Китен

Младежи от три европейски държави - България, Румъния и Северна Македония ще вземат участие в стартирането на проект "Ключ към бъдещето". Форумът ще се проведе на 24-и юни в град Китен Основната му цел е да се повиши информираността на младежите за проблемите с младежката безработица и начините, методите, инструментите и институциите за справяне с нея, да насърчи предприемаческото и креативно мислене, както и генериране на иновативни решения в полза на личностното развитие и местната общност. В продължение на седем дни домакин на събитието ще бъде сдружение "Вокс Хумана" 2020", което разполага с разнообразни подходи и методи в процеса на обучение, които развиват основни компетенции и умения за активно и ефективно участие на пазара на труда. "Ключ към бъдещето" се финансира по програма "Еразъм +".