Мобилният хоспис ще продължи да работи до края на годината, обясни Русанка Томова

Мобилният хоспис ще продължи да работи до края на годината, обясни Русанка Томова

Мобилен хоспис обслужва възрастните в община Бяла. Той се ползва и от хора с увреждания. Това е специална услуга, в която нуждаещите се не се местят в специализирано заведение, а биват посещавани от специалисти, които всеки ден се грижат за тях. В центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда работи екип от четирима специалисти: социален работник, психолог, медицински специалист и рехабилитатор. Освен това има още 29 служители – 11, от които предоставят услугата "Домашен помощник", а 18 - "Личен асистент". Възможностите на мобилния хоспис бяха представени от Костадин Самарджиев - заместник-кмет на Община Бяла и Русанка Томова - главен специалист "Социални дейности" в общината.
Центърът за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда функционира от 15-и декември 2015 година. Той трябваше да приключи дейността си на 15-и януари т.г. но ще продължи да функционира до края на 2018-та. През изминалия период специалистите обслужиха общо 71 лица в неравностойно социално положение – хора с увреждания и техните семейства и жители над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, живеещи във всичките населени места в община Бяла – едноименния град и селата Дюлино, Господиново, Попович и Горица.
"Хората ползват всеки ден абсолютно безплатно пакет от услуги, които включват: текущо почистване, поддържане на лична хигиена, помощ при готвене, помощ при хранене, битови услуги, медицински услуги, психологическа подкрепа и други", обясни Русанка Томова. Средствата са по проекта, спечелен от община Бяла "Независим живот". По него 425 000 лева са от европейско, а 75 000 лева национално съфинансиране. Русанка Томова поясни, че индивидуалните всекидневни посещения са модерен европейски метод за работа с хора в риск, а освен това и подпомагат намаляването на безработицата и увеличават трудовия стаж на заетите. Проектът е постигнал голям социален ефект в община Бяла. Благодарение на средства от националния бюджет за 2018 година дейностите "Домашен помощник" и "Личен асистент" ще бъдат финансирани за една година.