Вещите ще бъдат предоставени по искане на концесионера. Снимка Лина Главинова

Вещите ще бъдат предоставени по искане на концесионера. Снимка Лина Главинова

Морските летища ще получат вещи - публична държавна собственост. Със своя решение Министерски съвет промени статута им от публична държавна в частна държавна собственост. Става въпрос за офис техника, мебелно обзавеждане, машини и съоръжения, климатични системи и др. Активите се намират на територията на летищата във Варна и Бургас и са предоставени от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" за нуждите  на концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт". Промяната се извършва по искане на концесионера, съгласно концесионния договор. Смяната на статута на движимите активи ще позволи на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" възмездно да се разпореди с определена част от тях, а концесионерът да получи възможността да премахне за своя сметка останалите в концесионната площ вещи, поради отпадналата необходимост от ползването им за дейността на дружеството.