Зам.-кметът Руска Бояджиева (втората отдясно наляво) разясни ползите от проекта. Снимка Лина Главинова

Зам.-кметът Руска Бояджиева (втората отдясно наляво) разясни ползите от проекта. Снимка Лина Главинова

Мотивират жителите на три морски общини - Бургас, Поморие и Несебър да събират хранителни отпадъци в кафяви кофи. Това ще стане в рамките на проект за изграждане на анаеробна инсталация за преработване на биоразградими отпадъци. Той се финансира със средства по Оперативна програма "Околна среда" и се изпълнява от трите общини. Стойността на проекта е 37 446 755,74 лева, като безвъзмездното финансиране по програмата е на стойност - 29 393 779,29 лева. Останалите средства ще бъдат осигурени от бенефициентите по проекта. "Сумите са разписани преди да кандидатстваме за финансиране на проекта", обясни зам.-кметът по европейски политики в Община Бургас Руска Бояджиева.

Проектът ще се изпълнява от 1-ви януари 2019 до 1-ви януари 2023 година. Предвидено е да бъде изградена анаеробна инсталация за преработване на биоразградими отпадъци - храни, картон, хартия, зелени отпадъци и дървесина. "В момента тече обществената поръчка за избор на фирма, която да проектира и изгради инсталацията. Тя ще се намира на улица "Крайезерна". Има подадени две оферти. Надяваме се до три седмици да бъде избран изпълнител и ако няма обжалване на процедурата да се премине към сключване на договора", каза в отговор на въпрос на "Черноморие" Бояджиева. Инсталацията трябва да бъде изградена за 800 календарни дни. В нея ще се преработват биогразрадимите отпадъци, които се изхвърлят от жителите на трите общини.

На територията на общините Бургас, Несебър и Поморие живеят общо 282 956 души. По предварителни разчети годишно жителите им изхвърлят 24 930 тона хранителни отпадъци. Хартиените отпадъци са 19 108 тона годишно, зелените - 19 196 тона годишно, дървесината - 2 851 тона годишно.

В рамките на проекта ще бъдат закупени и 10 сметосъбиращи и извозващи машини, както и кофите за събиране на отпадъците. 7 562 ще са кафявите кофи по 120 литра за хранителни отпадъци и 3 753 - кофи по 240 литра всяка за останалите биоразградими отпадъци. По общини те са разпределени така - община Бургас - кафяви кофи 6 580 броя, зелени - 1 700 броя, за община Несебър - кафяви кофи - 939, зелени - 559, за община Поморие - кафяви кофи - 1 114, зелени кофи - 423. Те ще бъдат разположени на териториите на градовете - централните цасти, комплексите, кварталите, съставните селища.

"Тепърва ще се решава как ще бъдат мотивирани хората да използват кофите за изхъврляне на биоразградими отпадъци. Може да направим зони и тези, които изхвърлят повече такива боклуци да плащат по-малък данък, но всичко е в процес на обсъждане", допълни Руска Бояджиева.