Така изглежда Дупката сега. Тя се намира в центъра на Бургас, непосредствено до площад Тройката. Снимки Посока Бургас

Така изглежда Дупката сега. Тя се намира в центъра на Бургас, непосредствено до площад Тройката. Снимки Посока Бургас

Музей за съвременно изкуство, зони за спорт, за отдих, туристически маршрути - това са само част от предложенията за бъдещето на територията, известна като Дупката в центъра на Бургас. Визията как да се промени зоната бе дискутирана на среща, организирана от сдружение в обществена полза "Посока Бургас".

Темата кръглата маса бе развитието на територията на ГУМ-а и контактните ѝ части във връзка с нейното бъдещо градоустройствено, архитектурно и функционално развитие. 

"Ако някой не си е припознавал тази територия до сега, оттук насетне това трябва да се промени, за да има добра цялостна организация на последващите действия и да работим заедно за успешната реализация на територията", смята архитект Васил Дончев от "Посока Бургас". Най-напред, когато се говори за собственост трябва да е ясно, че най-големият дял е общински, в този смисъл той е публичен и след време ще се ползва от всички нас като общество. Бургазлии трябва да свикнат с факта, че собственици на това пространство, чрез общинската квота са и самите те и че е важно да са информирани, за да може след време да направят правилен избор за функцията на терена. 

"Проекти, които също трябва и ще бъдат журирани и оценени професионално и след предстоящи обществени допитвания, реализирани безвъзмездно от "Посока Бургас", коментира председателя на сдружението и председател на Съюза на архитектите в Бургас архитект Емил Бурулянов. 

"На трето място, много е важно да се разбере, че ангажираността на обществото, по въпроса е задължителна", каза експертът по организиране на архитектурни конкурси архитект Христо Станкушев от "Екипът на София".

На събитието присъстваха изявени специалисти от всякакви сфери, показвайки съпричастност, тъй като въпроса не засяга само Дупката, а и прилежаща територия, улици, площадни пространства и икономическо въздействие.

Изложени бяха и множество идеи за територията, които ще бъдат включени в анализа, разработен от "Посока Бургас" и ще позволяват взаимно съчетаване за обогатяване на средата. Сред тях са: 

- придаване на съвкупност от уникални за централна градска част, града и региона обществено обслужващи функции, които да повишат привлекателността, посещаемостта и разпознаваемостта;

- зелени площи - наземно, фасадно и покривно /при евентуално частично запазване на подземните площи за други фукнции/; намаляване ефекта на градски топлинен остров и постигане на свързаност с други елементи на зелената система; градски парк от горски тип с възвишения и смени в нивата;

- спортни дейности, площадки за игра и тренировки на открито в паркова среда; скейтпарк - открит или закрит. 

- водни площи - езера, фонтани, каскади; Обособяване на кътове за продължителен престой на открито за отдих и социално взаимодействие на разнообразни групи хора; амфитеатър на открито или място за събития в самия парк със сцена на открито;

- туристическа, но и друга постоянно заетост в микро района, от заведения за обществено обслужване - кафета, ресторанти, развиване на кулинарен туризъм в периферията на парцела, който да привлича различен вид туристи;

- висок, но строен силуетен акцент - наблюдателна кула, пластика, скулптура, шпил, обозначаваща добре терена и подчертаващо силуета на града като цяло;

- преместване на Агенция по вписванията в подземни части от терена, а в същото време ситуирана в близост до Съдебната палата и във връзка с нея,  с оглед бъдещо обособяване на голям културен център в сградата на Стария съд и артистичен комплекс около театъра “Адриана Будевска”;

- Музей за съвременно изкуство, в подземни части на терена, покрит частично и носещ добър икономически продукт и възращаемост на инвестицията за реализиране на парковата среда върху и около него, като част от единна система музеи в града;

- високотехнологичен градски мини-парк, научен център за изкуствен интелект, във формат техномеджик ленд или избрани зали за градска наука под шапката на университетски и академични помещения

- разработване на тематични и смесени културни маршрути и популяризиране на територията през цялата година, атрактивен дизайн и новосъздадени привлекателни туристически обекти - селфи спот-ове, инстраграм рамки и т.н.

Специално внимание се обърна на възможностите и начините за организиране на прозрачен, независим и основан на информацията от допитванията между гражданите международен конкурс. Според експертите, ключовата стъпка след определянето на предпочитаните функции, е конкурс за проект, който да намери широка подкрепа, като не трябва да се щадят средства, за да се постигне качествен продукт.

Галерия