Немски, полски и румънски туристи са почивали по Черноморието през септември. Снимка Архив Черноморие-бг

Немски, полски и румънски туристи са почивали по Черноморието през септември. Снимка Архив Черноморие-бг

Приходите от нощувки в Бургас и региона през септември 2021 г. достигат 47.2 млн. лева, като 32.2 млн. лева са от чужди граждани, а 15.0 млн. лева - от български граждани, сочат данни на Националния статистически институт.

През септември 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 535 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 39.5 хил., а на леглата - 94.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2021 г., е 812.8 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 491.1 хил. нощувки, а българските - 321.7 хиляди.

През септември 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 83.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 50.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.0% от нощувките на чужденци и 18.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 2.5 и 31.4%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Германия - с 22.0%, следват Полша - с 21.2%, Румъния - с 19.5%, Чешка република - със 7.7% и Украйна - с 6.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през септември 2021 г. достигат 169.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2021 г., са 82.0 хил. и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Чуждите граждани са 87.4 хил. и са реализирали средно по 5.6 нощувки, като 82.1% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2021 г. е 30.5%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 36.3%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 22.4%, и с 1 и 2 звезди - 21.8%.