Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са с ръст от 15% - внесени в повече са 25  млн. лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са с ръст от 15% - внесени в повече са 25  млн. лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Над 1,2 милиарда лева, от които 600 млн. лева данъци и 608 млн. лева осигуровки, внесе в държавния бюджет Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас през 2021 година. Резултатът е със 141 милиона лева повече от миналата година. Най-голям е ръстът в приходите от корпоративен данък – 22%, което е повече с 21 млн. лева в сравнение с 2021 г. Приходите от данъка върху доходите на физическите лица са с ръст от 15% - внесени в повече са 25  млн. лева. Ръстът в приходите от ДДС е 14% или в повече с 28 млн. лева. Данъчните приходи нарастват със 17% или 78 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. При осигуровките ръстът е 12%, а това са 63 млн. лева. повече от 2021 г.

"В тази трудна за всички година, при работа в необичайни условия, основен наш  приоритет бе насърчаването на доброволността на плащанията. Резултатите показват, че този подход  постига значително по-добър ефект, отколкото прилагането на принудителните мерки. Отчитаме повече декларирани приходи,  внесени доброволно повече данъци, включително и просрочени задължения. Увеличаваме броя на електронните услуги, продължаваме да подобряваме качеството и бързината на обслужването на нашите клиенти", коментира териториалният директор на НАП Бургас г-жа Татяна Кънчева, която отправи и благодарност за постигнатите добри резултати към служителите от дирекцията.

Вследствие  на повишената ефективност на контролните действия, органите по приходите са разкрили допълнително установени данъчни и осигурителни задължения за над 39 милиона лева. От тях близо 22 милиона лева е данъкът  добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. Ревизорите на ТД на НАП Бургас са предотвратили с действията си ощетяване на бюджета с тази сума.  Също чрез ревизии са установени невнесени осигуровки за над един милион лева. През 2021 година са извършени и 33 електронни ревизии, при които са установени недекларирани  задължения на фирми за над 615 хиляди лева.

От началото на годината са събрани и над 235 милиона лева просрочени задължения,  което е с  9% повече от 2020 г.  Близо 80 процента от тях са платени доброволно, без да се достига до използване на крайните мерки, позволени от закона. 333 фирми, всяка една от които със задължение над 150 000 лева, са под  директното наблюдение на териториалния директор. Сключени са 120 разрешения за неотложни плащания. "И през новата година продължаваме активната си комуникационна политика и партньорски подход със задължените лица – граждани и фирми. Посланието ни е - при просрочени задължения да се търси приходната агенция, а не да бъдеш в положението на търсен", коментира още териториалният директор г-жа Кънчева.

От продажба на имоти и МПС, отнети и конфискувани в полза на държавата, са реализирани повече от 600 000 лева приходи.

Непрекъснато се увеличават притежателите на персоналния идентификационен код (ПИК) на НАП, чрез който освен всичко останало, може и дистанционно да се контролират работодателите по отношение на сключени договори и заплащане на дължимите осигуровки.

От НАП Бургас апелират към бургазлии и жителите на областта да изискват касови бележки и да продължават да упражняват активен граждански контрол върху търговските обекти.