Отсечката не е ремонтирана от 40 години

Отсечката не е ремонтирана от 40 години

Напролет започва ремонтът на пътя между Царево и Малко Търново. За целта ще бъдат заделени около 4 млн. лева от републиканския бюджет. "Необходимо дългосрочно решаване на проблема, т.е. цялостна рехабилитация на пътя. Затова възлагаме изготвяне на технически проект, който той трябва да е готов до средата на следващата година", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който видя на място, какво е състоянието на пътната отсечка. Тя не е ремонтирана повече от 40 години. Нейната значимост надхвърля необходимостта от нормални пътни комуникации на хората от близките населени места.

Отсечката свързва крайбрежието и вътрешността на Странджа, а нейното реновиране има  решаваща роля за развитие на алтернативните форми на туризъм и съживяването на региона. Обновяването на пътната инфраструктура в региона е един от приоритетите на народните представители от ГЕРБ - Бургас.