Повечето реализирани нощувки са в хотели 4 и 5 звезди в Слънчев бряг. Снимка Лина Главинова

Повечето реализирани нощувки са в хотели 4 и 5 звезди в Слънчев бряг. Снимка Лина Главинова

Най-много британци и германци са почивали през май в Бургас и региона, сочи справка на Националния статистически институт. През май в областта са функционирали 295 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места. Броят на стаите в тях е 34.4 хиляди, а на леглата - 82.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.8%, а на леглата в тях с 3.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2019 г., е 388.2 хиляди, или c 16.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 18.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, в местата за настаняване с 3 звезди - 14.4% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 3.3%.

През май в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 82.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 54.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 12.0% от нощувките на чужденци и 21.2% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.3 и 24.8%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 36.0%, следват Германия - с 20.4%, Полша - с 11.1% и Румъния - с 4.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2019 г. се намаляват с 9.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 94.4 хиляди. От всички пренощували лица 67.5% са чужденци, като по-голямата част от тях (81.8%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.1 нощувки. Пренощувалите българи са 30.7 хиляди, като 51.2% от тях също са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 17.4% като намалява с 4.8 процентни пункта в сравнение с май 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 20.3%, следвани от местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 13.3%, и с 3 звезди - 10.6%.

Приходите от нощувки през май 2019 г. са 18 691.4 хиляди, или с 8.0% по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление в приходите от чужди граждани с 11.8%, докато приходите от български граждани се увеличават с 15.6%.