Несебър е предпочитана целогодишна дестинация за туризъм и от българи, и от чужденци. Снимка Петя Добрева

Несебър е предпочитана целогодишна дестинация за туризъм и от българи, и от чужденци. Снимка Петя Добрева

Най-много британци и поляци са почивали у нас през септември, сочат данни на Националния статистически институт.

През септември 2022 г. в област Бургас са функционирали 702 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.9 хил., а на леглата -121.5 хиляди. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 31.2%, а броят на леглата в тях - с 28.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през септември 2022 г., е 1 082.9 хил.,илис 33.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 760.2 хил. нощувки, а българските - 322.7 хиляди.

През септември 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 80.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 50.5% - на българи. В местата за настаняване с 3звезди са осъществени 13.8% от нощувките на чужденци и 16.2% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8и 33.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 24.6%, следват Полша - с 23.1%, Румъния - с 9.9% и Германия - с 8.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през септември 2022 г. се увеличава с 33.7% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 226.6 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2022 г., са 140.0 хил. и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 80.9% от тях са нощували в местата за настаняванес 4 и 5 звезди. Българските граждани са 86.6 хил. и са реализирали средно по 3.7нощувки, като 54.7% от тях са нощували в местата за настаняванес 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2022 г. е 30.6%,катосе увеличава с 0.1процентнипункта в сравнение със септември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди -38.1%, следвани от местата за настаняване с 3звезди - 20.6%, и с 1 и 2звезди-20.3%.