Чужденците предпочитат да почиват в хотели 4 и 5 звезди, каквито има в Слънчев бряг. Снимка Архив Черноморие-бг

Чужденците предпочитат да почиват в хотели 4 и 5 звезди, каквито има в Слънчев бряг. Снимка Архив Черноморие-бг

Най-много британци, поляци и германци са избрали да почиват през август в хотели в област Бургас, сочи справка на Националния стастически институт. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки е Обединено кралство - с 14.6%, следват Полша и Германия - с по 12.5% и Румъния - с 11.5%.

През август 2019 г. в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата - 131.5 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 16.2%, а на леглата в тях с 3.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през август 2019 г., е 3 195.6 хил., или c 10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 13.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 9.3 и 8.0%.

През август 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 66.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.2% от нощувките на чужденци и 26.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.5 и 51.7%