Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 15.4% като се увеличава с 3.9 процентни пункта в сравнение с януари 2017 година. Снимка Архив Черноморие-БГ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 15.4% като се увеличава с 3.9 процентни пункта в сравнение с януари 2017 година. Снимка Архив Черноморие-БГ

Най-много туристи от Обединеното кралство, Турция и Русия са почивали в местата за настаняване в област Бургас през януари, това сочат данните на Териториално статистическо бюро "Югоизток" - Бургас.

През януари 2018 г. в областта са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.5 хил., а на леглата - 5.3 хиляди. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 1.5%, а на леглата в тях се увеличава с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през януари 2018 г., е 22.4 хил., или c 46.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 83.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 52.1% и в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 21.8%.

През януари 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 38.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 26.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.5% от нощувките на чужденци и 14.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 29.8 и 59.6%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 24.4%, следват Турция- с 19.9%, Руска федерация - с 16.1% и Италия - с 5.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2018 г. се увеличават с 23.4% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 10.5 хиляди. От всички пренощували лица 17.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (52.7%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите българи са 8.7 хил., като 53.8% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2018 г. е 15.4% като се увеличава с 3.9 процентни пункта в сравнение с януари 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 21.1%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 12.8%, и с 3 звезди - 10.9%.

Приходите от нощувки през януари 2018 г. са 1 055.3 хил., или с 42.4% повече в сравнение с януари 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 84.1%, така и от български граждани - с 26.4%.