Курортният комплекс Слънчев бряг е предпочитано място за лятна ваканция от българи и чужденци. Снимка Петя Добрева

Курортният комплекс Слънчев бряг е предпочитано място за лятна ваканция от българи и чужденци. Снимка Петя Добрева

691 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали в област Бургас през юни, сочат данни на Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 49.5 хил., а на леглата - 117.9 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 33.9%, а броят на леглата в тях - с 29.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2022 г., е 1 277.4 хил., или 2.2 пъти повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 905.5 хил. нощувки, а българските - 371.9 хиляди.

През юни 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 76.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.0% от нощувките на чужденци и 15.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.9 и 22.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Полша - с 20.0%, следват - Обединено кралство с 15.2% и Румъния - с 13.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2022 г. се увеличава с 86.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 257.4 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 г., са 156.1 хил. и са реализирали средно по 5.8 нощувки, като 77.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 101.3 хил. и са реализирали средно по 3.7 нощувки, като 58.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. е 36.8%, като се увеличава с 13.8 процентни пункта в сравнение с юни 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 46.9%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 27.5%, и с 1 и 2 звезди - 19.3%.