Забелязва се увеличение на нощувките в хотели с 4 и 5 звезди. Снимка Лина Главинова

Забелязва се увеличение на нощувките в хотели с 4 и 5 звезди. Снимка Лина Главинова

Най-много нощувки са реализирани от граждани на Румъния и Израел у нас през април. 118 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали през същия месец в Бургас и региона, сочат данни на Териториално стастичееско бюро "Югоизток". Броят на стаите в тях е 9.3 хиляди, а на леглата - 22.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.6%, а на леглата в тях с 59.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през април 2019 г., е 85.8 хиляди, или c 35.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение на нощувките (с 59.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди а в местата за настаняване с 3 звезди - 4.9%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 1.5%.

През април 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 88.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% - на българи. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 6.5% от нощувките на чужденци и 42.4% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 4.6 и 22.3%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 67.1%, следват Израел - с 8.0%, Полша - с 3.7% и Гърция - с 2.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. се увеличават с 22.5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33.4 хиляди. От всички пренощували лица 54.1% са чужденци, като по-голямата част от тях (85.8%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Пренощувалите българи са 15.3 хиляди, като 42.0% от тях също са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. е 17.4% като се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с април 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 19.8%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 17.4%, и с 3 звезди - 14.2%.

Приходите от нощувки през април 2019 г. са 4 503.0 хиляди, или с 58.9% повече в сравнение с април 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 89.9%, така и от български граждани - с 19.0%.