Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 8.2%, сочат данни на НСИ. Снимка Черноморие-бг

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 8.2%, сочат данни на НСИ. Снимка Черноморие-бг

184 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са фенкционирали през май 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната. Броят на стаите в тях е 15.8 хил., а на леглата - 37.2 хиляди, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през май 2021 г., е 88.2 хиляди. Българските граждани са реализирали 67.5 хил. нощувки, а чуждите - 20.7 хиляди.

През май 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 89.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 63.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 7.2% от нощувките на чужденци и 15.2% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 3.5 и 21.8%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния - с 37.8%, следват Полша - с 22.2%, Израел - с 6.6% и Германия - с 4.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през май 2021 г. достигат 35.2 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2021 г., са 28.5 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 6.7 хил. и са реализирали средно по 3.1 нощувки, като 85.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2021 г. е 8.2%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 9.9%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 8.3%, и с 3 звезди - 6.3%