Над 20% от българите са почивали в местата за настаняване с 3 звезди

Над 20% от българите са почивали в местата за настаняване с 3 звезди

516 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали в област Бургас през юни. Броят на стаите в тях е 38.0 хил., а на леглата - 91.0 хиляди, съобщиха от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2021 г., е 592.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 283.5 хил. нощувки, а чуждите - 308.8 хиляди.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 77.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.7% от нощувките на чужденци и 21.5% - на български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 3.3 и 27.0%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Украйна - с 22.9%, следват Румъния - с 22.2%, Полша - с 21.3% и Чешка република - с 9.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през юни 2021 г. достигат 138.4 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2021 г., са 79.3 хил. и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Чуждите граждани са 59.1 хил. и са реализирали средно по 5.2 нощувки, като 77.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2021 г. е 23.0%. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 20.5%, и с 1 и 2 звезди - 15.8%