Кутията е монтирана в Детския отдел, който вече се епревръща в предпочитано място от децата. Снимки Лина Главинова

Кутията е монтирана в Детския отдел, който вече се епревръща в предпочитано място от децата. Снимки Лина Главинова

Най-нетърпеливите деца вече оформят картата на България от пясък. Тази възможност им дава Регионална библиотека "Пейо Яворов". В сградата на Детски отдел е монтирана пясъчната кутия, която позволява и на малки, и на големи да ваят различни релефи на земната кора. Във възможностите на кутията се убедиха и представители на "Българска фондация биоразнообразие" и на Центъра за подкрепа на личностното развитие, които са партньори на библиотеката при реализирането на проекта с пясъчната кутия - "Опознай Земята - пази я!". Той се финансира от фондация "Глобални библиотеки", чийто конкурс РБ "Пейо Яворов" спечели. 

Пясъчната кутия дава възможност на децата, докато се забавляват и да учат. Те могат да обработват кинетичния пясък, да променят релефа на Земята, така че да се образуват планини, водоеми, вулкани. Интерактивната пясъчна дъска ще помогне и на учителите да покажат нагледно на учениците си как се променя релефа. Така обучението ще стане по-интересно и привлекателно за децата.

Основната цел на проекта "Опознай Земята - пази я!" е формиране на екологично мислене и навици сред децата и учениците  чрез опознаване на природата и географските дадености на  планетата Земя. Повишаване на разбирането за взаимовръзките в различните екосистеми и ролята на човека в тези процеси.

Проектът е насочен към към деца, ученици, студенти и преподаватели, хора с интерес в областта на екологичните промени и проблеми. В рамките на проекта ще бъдат обхванати близо 1000 деца и ученици, обучавани в бургаските училища в начален, основен и среден курс, в това число и деца, които посещават ЦПЛР - Бургас, доброволци, които участват в традиционната инициатива на библиотеката "Библиофенско лято", студенти и учители. Групите са разделени според нивото на образование - начално, основно, средно, студенти, учители, други.

Галерия