Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменно-медната епоха в Западното Черноморие и съседните райони

Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменно-медната епоха в Западното Черноморие и съседните райони

Международна научна конференция "Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол" ще се проведе в морската столица в периода 2-4 ноември. Организатори на събитието са Регионалният исторически музей – Варна и Община Варна, а в него ще се включат 26 учени от шест държави. Темите, които ще бъдат дискутирани, са посветени на проблемите на каменно-медната епоха в Западното Черноморие и съседните райони, появата и развитието на ранната металургия, особености на погребалните практики, възникването на властовите институции и социалната структура през халколита.

Заседанията ще се проведат на 3-ти ноември от 8:30 до 18:00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев". Предвидени са четири сесии: "Варненският некропол – нови хоризонти"; "Нови светлини в земите на мъртвите"; "Стари находки, нови възгледи"; "Нови близки и далечни съседи". Докладите ще бъдат публикувани в специален сборник през следващата година.

Проучването на Варненския халколитен некропол започва преди половин век, чието откритие предизвиква световна сензация. Този знаменит паметник с намерените в гробовете му над 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг и до момента остава свидетелство за най-ранните властови структури в човешката история. Най-древното обработено злато днес блести във витрините на Варненския археологически музей, а от миналата година, след тридесетгодишно прекъсване, разкопките на некропола бяха подновени.