Новият спортен комплекс ще бъде пуснат в експлоатация тази година. Снимка Лина Главинова

Новият спортен комплекс ще бъде пуснат в експлоатация тази година. Снимка Лина Главинова

Медицинска сестра и спасител ще бъдат назначени на новия спортен комплекс в бургаския комплекс "П.Р.Славейков". Освен тях, ще бъдат назначени още няколко служители - ръководител на обекта, административен специалист с контролни функции, касиер, работник поддръжка. Те ще бъдат назначени на работа в общинско предприятие "Спортни имоти", а ще работят конкретно в този комплекс. Предложението за ракриване на новите бройки към щата на "Спортни имоти" е входирано от Йорданка Ананиева - заместник-кмет по култура в Община Бургас в Общинския съвет.

ОП "Спортни имоти" осъществява дейността по стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях. Основната дейност на предприятието е да стопанисва и поддържа спортните обекти, общинска собственост. През 2018 годините предстои да бъде пуснат в експлоатация обект "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за  футбол с трибуни и обслужващи сгради" в УПИ I-429, кв. 56 по плана на комплекс "П.Р. Славейков" и ще бъде даден за управление и стопанисване на общинското предприятие. "С цел изпълнение на задълженията по обслужване на предоставения обект се налага и промяна в длъжностното щатно разписание на общинското предприятие. Промените са свързани в увеличаване на щатните бройки с цел ефективно поддържане и обслужване на спортния обект и неговите ползватели", пише в докладната записка на Йорданка Ананиева. Тя ще бъде гласувана на сесията на местния парламент в края на февруари.

За прилагане на измененията в щатното разписание на общинското предприятие е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства, включващи заплати и осигуровки за новоназначените служители, които ще обслужват плувния басейн.