Преди 2 години река Велека беше направила нов пробив към морето. Снимка Архив Черноморие-бг

Преди 2 години река Велека беше направила нов пробив към морето. Снимка Архив Черноморие-бг

При  устието на река Велека е покачено нивото на пясъчната коса, която напълно е затворила оттока на реката, съобщиха от Община Царево. Водният стълб на реката достигна нивото на пътя за село Синеморец, което е причина пропускливостта към селото да е затруднено. От Община Царево заедно с Областна управа, Областно пътно управление, както и Военноморските сили при Военноморска база "Бургас" са предприели всичко необходимо за това оттока на река Велека да бъде отново възстановен. Към настоящия момент пътят е частично затворен, достъпът на леки автомобили е ограничен. Могат да преминават само товарни автомобили, но имайки впредвид покачващото се ниво на реката ще бъде напълно ограничено преминаването на автомобили в посока село Синеморец и обратно. Областна управа е разпоредила всички мерки по отношение на действията необходими за възстановяване нормалното състояние  предвид възникналата ситуация.

Точно преди 2 години Велека беше направила нов "пробив" към морето.