През юли и август отчитат ръст на туристи в Созопол. Снимка Варткес Вартанян

През юли и август отчитат ръст на туристи в Созопол. Снимка Варткес Вартанян

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 374 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.7 хил., а на леглата - 59.1 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 48.1%, а на леглата в тях с 51.0%, сочи справка на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2020 г., е 134.2 хил., или c 92.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно с 94.6, 94.2 и 83.1%.

През юни 2020 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 82.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 11.4% от нощувките на чужденци и 25.1% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.5 и 37.0%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Румъния с 65.3%, следват Германия - с 10.5%, Сърбия - с 3.4% и Полша - с 3.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2020 г. намаляват с 88.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 39.6 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 98.0%, така и при българските - с 57.3%. От всички пренощували лица 12.9% са чужденци, като по-голямата част от тях (82.4%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.9 нощувки. Пренощувалите българи са 34.5 хил., като 36.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2020 г. е 9.1% като намалява с 45.2 процентни пункта в сравнение с юни 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 1 и 2 звезди - 12.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 9.0%, и с 4 и 5 звезди - 7.5%.

Приходите от нощувки през юни 2020 г. са 5 602.6 хил., или с 93.9% по-малко в сравнение с юни 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - с 98.6%, така и от български граждани - с 60.2%.